Sukacita dimaklumkan, bantuan persekolahan telah diluluskan 80% dari jumlah kelayakan mengikut SPK 8/2012.

Bermula minggu ke tiga Januari, 80% daripada jumlah yang diluluskan telah dikreditkan ke akaun sekolah masing-masing.

Pelaksanaan bantuan makanan adalah seperti berikut:-

1. Bantuan makan Prasekolah diberi pada kadar RM1.60/ kepala selama 200 hari.

2. Bantuan RMT diberi pada kadar tetap RM2.50/kepala selama 170 hari. Surat KPM Ruj: KPMSP.800/4/1/15(97).

3. Baki BMA tahun sebelum dibenarkan dan perlu diberi keutamaan untuk menampung keperluan BMA 2016. Surat KPM Ruj:KPMSP.800/4/1/3 JLD.2(57)

Sila rujuk Arahan Pegawai Pengawal dan Surat KPTJ Ruj:JPM.SKPP.AK.400-17/8(41).