PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH JASIN

 

Bil

Piagam Pelanggan

Jumlah Perkhidmatan

Januari – Disember 2017

Catatan

Menepati Tempoh Masa/ Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/ Standard Piagam Pelanggan

Jumlah Menepati Standard

Peratus (%)

Jumlah Tidak Menepati Standard

Peratus (%)

1

Memastikan semua kanak-kanak mengikut umur yang telah ditetapkan mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan

24,097 murid

24,097 murid

100%

0

0%

SM (11,380)

SR   (12,717)

2

Membimbing serta membantu guru dan sekolah di dalam meningkatkan kualiti dan prestasi kecemerlangan akademik, kurikulum dan sukan

Guru

(238 orang)

Sekolah

BB

(40 buah)

LINUS

(67 buah)

Guru

(238 orang)

Sekolah

BB

(40 buah)

LINUS

(67 buah)

100%

0

0%

SIP+ (28 guru)

SISC+ (210 guru)

Linus (guru)

Bimbingan Bersepadu (40 sekolah)

FasiLINUS (67 sekolah)

3

Memastikan semua permohonan yang diproses oleh PPD dalam tempoh antara dua minggu hingga satu bulan dari tarikh yang diterima

677

677

100%

0

0%

Pertukaran guru (66 orang)

Pertukaran Murid

SM (144 orang)

SR (337 orang)

Guru Ganti

(130 orang)

4

Mengurus dan menyelesaikan masalah perjawatan dan perkhidmatan personel dari segi perlantikan, pengesahan dan lain-lain

dalam satu bulan dari tarikh penerimaan

44 guru

44 guru

100%

0

0%

Penempatan Guru 

SM   (6 orang)

SR   (38 orang)

5

Memastikan tuntutan guru dan bukan guru diproses dalam masa dua minggu dari tarikh diterima

889

889

100%

0

0%

Unit Kewangan

6

Memastikan pengurusan peperiksaan awam dilaksanakan sebaik mungkin mengikut prosedur kawalan keselamatan

5

5

100%

0

0%

Unit Peperiksaan dan Penilaian

(UPSR, PT3, SPM, STAM dan MP Bahasa Antarabangsa)

7

 Memastikan kakitangan sentiasa peka dan responsive kepada kehendak-kehendak pelanggan dengan:

  1. Sentiasa memberi layanan dan perkhidmatan kaunter yang mesra dan cekap dalam tempoh lima minit
  2. Menentukan segala aduan dan surat rayuan kepada PPD diberi jawapan dalam masa dua minggu dari tarikh diterima

134

18

134

18

100%

0

0%

Maklumbalas Kaunter (134)

Aduan (18)

8

 Sentiasa bersedia dan sanggup menerima pandangan, cadangan, syor-syor dan teguran yang membina daripada semua pihak demi meningkatkan kualiti perkhidmatan dan kecemerlangan pengurusan PPD

3

3

100%

0

0%

Pelanggan Luar/

Kaunter (2)

Pelanggan Dalaman/

Staf (1)