Jan - Jun 2018

 

Bil.

Piagam Pelanggan

Jumlah

perkhidmatan

Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam Pelanggan

Tidak Menepati Tempoh Masa/

Standard Piagam  Pelanggan

Catatan

(Data Unit)

Jumlah menepati      standard

Peratus  (%)

Jumlah tidak                 menepati standard

Peratus (%)

1

Keputusan tawaran kemasukan murid ke institut pendidikan selepas keputusan        peperiksaan awam diumumkan seperti keterangan yang berikut :

a)
Keputusan tawaran ke Sekolah Menengah Kebangsaan    Agama (SMKA), Kelas Aliran Agama (KAA), Rancangan Khas (RK) dan Sekolah Kawalan (SK) akan           dimaklumkan dalam tempoh 30 hari selepas keputusan Ujian Pencapaian Sekolah Rendah (UPSR) diumumkan;

         

2

Keputusan permohonan belajar semula atau pertukaran murid dimaklumkan dalam tempoh 15 hari bekerja setelah permohonan lengkap diterima.

340

340

100%

0

0%

3

Murid mendapat buku teks di bawah Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) pada hari   pertama sesi persekolahan bermula.

314

314

100%

0

0%

4

Keputusan penempatan dan pertukaran guru dimaklumkan selewat-lewatnya 7 hari bekerja sebelum tarikh melapor diri.

277

277

100%

0

0%

5

Perakuan pemangkuan dan kenaikan pangkat bagi Pegawai Perkhidmatan              Pendidikan (PPP) untuk laluan kenaikan pangkat diproses untuk dikemukakan ke   Bahagian Pengurusan Sumber Manusia (BPSM) dalam tempoh 30 hari selepas       tarikh tutup permohonan.

         

6

Status pengeluaran Perakuan Sementara kepada Institusi   Pendidikan Swasta (IPS) yang memenuhi terma dan syarat dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari bekerja   selepas ditandatangani oleh Pendaftar.