PENCAPAIAN PIAGAM PELANGGAN

PEJABAT PENDIDIKAN MELAKA TENGAH

(bulan Januari hingga Disember)

2017

Bil.

ELEMEN PIAGAM PELANGGAN

Unit

Kuantiti Keseluruhan

Kuantiti

Mengikut

Piagam 

 Peratus Mengikut

Piagam (%) 

Catatan

 

1

Proses penempatan murid Tahun 1, Peralihan dan Tingkatan 1 di Sekolah Harian, dalam tempoh 30 hari bekerja sebelum tarikh pengesahan / pendaftaran.

Unit Pengurusan Sekolah

SR

Permohonan : 8080

Kelulusan : 8080

8080

100%

 

SM

Permohonan : 7314

Kelulusan : 7314

7314

Peralihan

Permohonan : 633

Kelulusan : 633

633

2

 Proses pertukaran biasa murid bagi semua Sekolah Harian dalam tempoh 3 hari bekerja dari tarikh penerimaan permohonan yang lengkap. 

Unit Pengurusan Sekolah

3785

3785

100%

 

3

 Proses pertukaran guru dalam daerah diuruskan 2 kali setahun bagi sekolah menengah dan 3 kali setahun bagi sekolah rendah dalam tempoh 30 hari bekerja dari tarikh tutup permohonan.

Unit Pengurusan Sekolah (M)

Permohonan   : 161

Kelulusan        : 41

161

100%

 

Unit Pengurusan Sekolah (R)

Permohonan   : 222

Kelulusan        : 65

222

100%

 

4

 Permohonan pengesahan jawatan dan kemasukan ke jawatan berpencen bagi sekolah rendah diuruskan dalam tempoh 30 hari dari tarikh borang diterima.

Unit Pentadbiran dan Perkhidmatan

Pengesahan jawatan 23 (permohonan)

23

100%

 

Pemberian Taraf Berpencen 115 (permohonan)

115

100%

 

5

 Memastikan bahawa bil dan tuntutan dibayar dengan segera tidak lewat dari 14 hari tarikh ianya diterima dengan lengkap dan sempurna selaras dengan AP103(a).

Unit Pengurusan Kewangan

2557 (bil)

RM 42,996,001.71

2557

100%

 

6

 Sebarang aduan dan maklum balas pelanggan dapat diuruskan dalam tempoh 14 hari bekerja dari tarikh aduan dan maklumbalas pelanggan diterima.

Unit Pengurusan Sekolah

Jumlah aduan   : 15

Selesai        : 15

15 hari bekerja

100%