PENILAIAN PRESTASI PIAGAM PELANGGAN PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH ALOR GAJAH
Bil. Piagam Pelanggan Januari - Disember 2017 Catatan
Jumlah perkhidmatan Menepati Tempoh Masa/ Standard Piagam Pelanggan Tidak Menepati Tempoh Masa/ Standard Piagam Pelanggan
Jumlah menepati standard Peratus (%) Jumlah tidak menepati standard Peratus (%)
1 Memastikan semua kanak-kanak yang mendaftar mengikut umur yang ditetapkan mendapat tempat belajar pada hari pertama sesi persekolahan baru; 3501 3501 100% 0 0%  
2 Menempatkan guru-guru ke sekolah-sekolah tidak lewat dari 14 hari bekerja setelah menerima senarai guru daripada Kementerian Pendidikan Malaysia; 54 54 100% 0 0%  
3 Memastikan semua permohonan pertukaran guru dalam daerah diproses dalam tempoh 30 hari bekerja selepas tarikh proses kelulusan selesai; 202 202 100% 0 0%  
4 Memastikan tuntutan pembayaran diselesaikan dalam tempoh 14 hari bekerja selepas permohonan yang lengkap diterima; 2182 2182 100% 0 0%  
5 Dapatan pemantauan diserahkan kepada lokasi pada hari pemantauan dijalankan; 103 103 100% 0 0%  
6 Mengambil tindakan atas aduan dalam tempoh satu minggu dari tarikh aduan diterima. 31 31 100% 0 0%  
7 Menyerahkan salinan Buku Perkhidmatan Kerajaan dalam tempoh selewat-lewatnya 3 hari bekerja, selepas permohonan diterima 333 333 100% 0 0%