School Improvement Partners Plus (SIPartners+)

Program Pembangunan Prestasi Sekolah atau School Improvement Program (SIP), dibawah National Key Area Result Area (NKRA). Kewujudan Task Force Transformasi dengan jawatan SIPartners dan SISC+ adalah dibawah anjakan ke-6 PPPM 2013-2025, iaitu mengupayakan dan memperluaskan peranan JPN dan PPD.

Fungsi

1. Membina hubungan dan membimbing pengetua serta Guru Besar di sekolah,
2. Bekerjasama dengan Kementerian dan pegawai PPD untuk menyediakan latihan yang amat diperlukan oleh pentadbir sekolah.
3. Mereka bentuk dan mentadbir intervensi khusus untuk meningkatkan kualiti kepemimpinan dan pengurusan di sekolah

4. Melaksanakan komuniti pembelajaran profesional dalam sekolah dan daerah

Inisiatif/Strategi

1. Membangunkan keupayaan PGB berdasarkan tempat kerja

2. Menggunakan pendekatan Coaching dan mentoring dalam memberi bimbingan

3. Sekolah yang cemerlang dipmpin oleh pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang

4. Merperkasakan kepimpinan Instruksional sekolah meliputi PGB

Perincian Tugas


Pegawai SIP+

En Abu Bakar Awang

Pegawai SIP+ DG54

[BA(HONS) DIP.PEND. M.Ed./NPQH/DPKP.]


En Sharif Ebok

Pegawai SIP+ DG48

Sarjana Sastera [BA(HONS) DIP.PEND. M.Ed./NPQEL/ DPKP.]

Diperbaharui kali terakhir: Isnin, 23 Januari 2017, 12:23