School Improvement Specialist Coaches-SISC+

Fungsi

1. Membina hubungan dengan guru dan membimbing guru di sekolah
2. Bekerjasama dengan Kementerian dan pegawai PPD untuk menyediakan latihan yang amat diperlukan oleh guru
3. Mereka bentuk dan mentadbir intervensi khusus untuk meningkatkan kualiti pengajaran di sekolah
4. Membimbing sejumlah guru (min 20 dan maks 30 orang) untuk tempoh sebulan; SISC+ bebas untuk merancang bagaiman proses bimbingan yang bakal dilaksanakan.

SISC+ (BM)

En Abdul Rahman Albi

Pn Moinah Pakusiam

Pn Zuraini Bakri

Razman Mohammad

SISC+ (BI)

En Khairudin Abu Hasan

SISC+ (Matematik)

En Abdul Wahid Abd Razak

Pn Wan Norhayati Wan Ibrahim

Pn Azizah Ahmad


Diperbaharui kali terakhir: Ahad, 11 Disember 2016, 2:31