Kurikulum

Fungsi

1. Merancang, menyelia, memantau, mengesan dan membuat pengesahan pelaksanaan aktiviti-aktiviti pengajaran dan pembelajaran, pengurusan kurikulum dan program akademik di sekolah.
2. Merancang, menyelaras, mengurus dan menganalisis data dan maklumat berkaitan dengan pelaksanaan program akademik untuk tindakan susulan bagi tujuan penambahbaikan.
3. Merancang, menyelaras dan melaksanakan program-program dan projek-projek khas yang berkaitan dengan peningkatan prestasi  akademik
4. Merancang, menyelaras dan mengurus pembangunan profesionalisme keguruan berdasarkan pedagogi dan mata pelajaran
5. Merancang, mengurus dan melaksanakan dasar-dasar pendidikan yang berkaitan dengan akademik

Pen PPD Sains & Matematik

Hj Zorkarnini A. Ghani

Pen PPD Bahasa

En Zaili Yaacob

Pen PPD Kemanusiaan

En Farouk Maidin

Pen PPD Teknik & Vokasional


Hj Zahiran Yahaya

Penyelia Akademik Rendah

En Ab Razak Sampul


Diperbaharui kali terakhir: Ahad, 11 Disember 2016, 2:15