Psikologi dan Kaunseling

Fungsi

1. Mengurusan psikologi dan kaun seling
2. Menguruskan pengesahan dalam perkhidmatan
3. Memberi khidmat kaunseling kepada klien berkaitan dengan kes
4. Sesi  kaunseling (individu/kelompok)
5. Staf bermasalah kesihatan mental

Ketua

En Cr Sha'ari Bujang

Diperbaharui kali terakhir: Ahad, 11 Disember 2016, 5:41