Maklumat & ICT

Fungsi

1. Membantu kerja-kerja dalam penyelarasan aliran maklumat dan data SPS/MPS dari kementerian pendidikan ke JPN, PPD dan sekolah atau sebaliknya (secara borang atau online)
2. Memantau, mengurus, menyimpan, memproses, menanalisis dan memelihara keselamatan data di peringat daerah.
3. Membantu meningkatkan pegurusan dan penyelenggaraan perkakasan ict PPD Alor Gajah.
4. Menyenggara rangkaian ‘online’ bagi kemudahan e-mail dan internet

Ketua

En Mat Za Mat Daud


Diperbaharui kali terakhir: Selasa, 13 Disember 2016, 10:32