Info
Sila gunakan browser Mozilla Firefox
SISTEM PERMOHONAN ICT

Semua Perolehan ICT merangkumi peralatan, perisian dan pembangunan aplikasi perlu mendapat kelulusan JPICT JPN Melaka
sebelum perolehan dilaksanakan.
panduan

I. MODUL PENGGUNA
  1. Permohonan perolehan ICT - Masukkan   KOD JPN / PPD / SEKOLAH :
  2. Semak status permohonan anda - Masukkan   NO. PERMOHONAN   :   
JPICTJPN-
(cth:MBA0004-13)
  3. Lapor maklumat perolehan yang telah dilaksanakan/siap - Masukkan   NO. PERMOHONAN   :   
JPICTJPN-
(cth:MBA0004-13)
  4. Jawab Kaji Selidik eJPICT      
  5. Muat turun manual pengguna eJPICT  
Takwim Mesyuarat JPICT JPN
II. MODUL UNIT KEWANGAN JPN
Bilangan 1
18/03/2020
III. MODUL URUSETIA JPICT JPN
Bilangan 2
22/07/2020
IV. INFOMASI SISTEM
Bilangan 3
21/10/2020

 

Muat turun pekeliling/peraturan semasa yang berkuatkuasa;

Sebarang pertanyaan, sila hubungi;

1.
muat turun
Pekeliling ICT KPM Bil. 1/2016 - Tadbir Urus Jawatankuasa Pemandu ICT (JPICT) KPM;
Sektor Pengurusan Maklumat
ictm@moe.gov.my:
06-232 5691 atau 06-232 4309
2.
muat turun
Surat Pekeliling ICT Bil. 1/2016 - Garis Panduan Mengenai Tatacara Memohon Kelulusan Teknikal Inisiatif Teknologi Maklumat Dan komunikasi KPM;

3.

muat turun
Surat Pekeliling Kewangan Bil. 8/2012 -Garis Panduan Pengurusan Kewangan Peruntukan Bantuan Persekolahan Ke Sekolah Berdasarkan Per Kapita Dan Enrolmen Murid;

4.

muat turun
Pindaan Surat Pekeliling Kewangan Bil. 8 Tahun 2012; dan

5.

muat turun
Surat Makluman Kontrak Bermasa Perolehan ICT KPM.