Mengenai eP-MABLS

4 Keistimewaan Untuk Pengguna

 • Semua guru dan anggota kumpulan pelaksana selaku warga pendidikan Negeri Melaka telah didaftarkan sebagai pengguna eP-MABLS
 • Peserta kursus akan menjana secara kendiri bagi kursus yang hendak diikuti
 • Konsep menggunakan Enrollment Key iaitu “ jpnmelaka” untuk mengikuti sebarang kursus dalam eP-MABLS
 • Sasaran ialah semua guru sekolah menengah, Pentadbir SM dan SR
 • Sasaran - Anggota Kumpulan Pelaksana (AKP) – Pelan Operasi Latihan (POL)
 • Selaraskan dengan SPL KPM – Daftar Latihan
 • Selaraskan dengan MS : ISO - ( PK 06 – 1, PK 06 – 2)
 • Menawarkan kursus-kursus Dasar , Elektif dan Asas
 • Pentadbir peringkat sekolah sebagai fasilitator kepada guru dan AKP
 • Kandungan kursus ditambah baik dengan dimasukkan unsur-unsur audio dan multimedia
 • Peserta yang menguasai 80% penilaian kendiri akan menerima Lencana dan sijil secara digital daripada SPL KPM
 • Tempoh masa bermula 1 Disember 2016 hingga 31 Mei 2017. Progress kursus akan dipantau setiap 2 bulan oleh Pembina Kursus