Mengenai eP-MABLS

5 Status Terkini

  • Telah mewujudkan 7 kategori kursus dengan tawaran sebanyak 127 kursus.
  • Telah ditawarkan kursus kepada barisan pentadbir sekolah, KPT, guru-guru dan anggota kumpulan sokongan (AKP)
  • Pengguna berdaftar seramai 16 609 penyertaan
  • Telah melibatkan semua Pejabat Pendidikan Daerah, BTPN dan Sekolah-Sekolah Negeri Melaka