Print this chapter

Mengenai eP-MABLS

3 Ciri-ciri eP-MABLS

 • Selaras dengan Perancangan Strategik ICT Sektor Awam Malaysia 2011-2015
 • Menyokong inisiatif Perisian Sumber Terbuka (OSS) Kerajaan
 • Tiada pertindanan dengan E-Pembelajaran Sektor Awam ( EPSA )
 • Sijil secara digital dan perekodan latihan melalui SPL KPM
 • Mempunyai Akujanji ( Integriti )
 • Mengoptimumkan Peruntukan Kerajaan (OPK) Pekeliling Kewangan Bil.1/2015 dan APP 2015
 • Melindungi Masa Instruksional (MMI)
 • Mempunyai Penilaian Kendiri
 • Mesra pengguna, boleh menggunakan telefon pintar, tablet, komputer peribadi, komputer riba
 • Bebas mengaksesnya dari segi tempat dan masa
 • Interaksi dua hala