Print this chapter

Mengenai eP-MABLS

2 Tujuan & Latarbelakang

  • Bersesuaian dengan prinsip Pembangunan Profesional Berterusan (CDP)
  • Dapat meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan nilai warga pendidik secara berterusan
  • Selaras dengan Dasar dan Objektif Latihan Pembangunan Sumber Manusia Sektor Awam (SPP bil.6/2005) dan DLSM KPM Bil.4/2016
  • Dapat membimbing Pentadbir Sekolah, anggota kumpulan pelaksana (AKP) untuk meningkatkan kualiti Pengurusan dan Pentadbir (P&T) dan Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) di sekolah.
  • Telah diperkenalkan pada 6 November 2015 di Dewan Bestari oleh Pengarah Pendidikan Melaka Tn.Hj .Abu Bakar Sahari
  • Mesyuarat JPICT KPM pada 14 April 2016 yang dipengerusikan oleh YBhg Tan Sri Dr.KSU telah meluluskan Persekitaran Pembelajaran Maya