OBJEKTIF:
Kursus ini meliputi  keperluan yang perlu ada pada guru yang akan mengajar subjek Bahasa Cina Tingkatan 1 mulai tahun 2016.