OBJEKTIF:
Kursus ini meliputi tentang keperluan yang perlu ada pada guru yang akan mengajar subjek Asas Sains Komputer Tingkatan 1 mulai tahun 2017