OBJEKTIF TAKLIMAT INI IALAH :

1.Meningkatkan kualiti pendidikan prasekolah

2.Mewujudkan suasana pembelajaran yang kondusif