Objektif bengkel :

1. Memahami konsep pembelajaran abad ke-21.

2. Mengetahui peranan guru dalam menjayakan dasar pendidikan abad ke-21.