Objektif Bengkel ini ialah :

1. memahami peranan PIBK di sekolah

2. mengetahui peranan ibu bapa dan pentadbir sekolah untuk pembelajaran anak-anak di dalam dan luar sekolah.