OBJEKTIF KURSUS:

1. MENGETAHUI GARIS PANDUAN PERTUKARAN SEKOLAH DAN PERTUKARAN ALIRAN

2. MEMAHAMI TANGGUNGJAWAB PENTADBIR DAN ANGGOTA KUMPULAN PELAKSANA DALAM PROSES PERTUKARAN SEKOLAH