OBJEKTIF: 

Kursus ini bertujuan untuk membolehkan semua pihak pentadbir dan guru memahami kandungan keseluruhan DSKP Bahasa Tamil KSSR Semakan Tahun 4.