OBJEKTIF

Kursus ini ialah untuk memberi pengetahuan dan kefahaman mengenai Bahasa Cina Sekolah Kebangsaan (BCSK) KSSR Semakan 2017 Tahun 4.