OBJEKTIF:

Kursus ini bertujuan untuk membolehkan semua pihak pentadbir dan guru Sains menguasai Pengetahuan Kemahiran Saintifik Sains. Menyemai sikap saintifik dan nilai murni dan seterusnya membolehkan guru mengamalkannya semasa proses pembelajaran.