OBJEKTIF: KURSUS INI BERTUJUAN UNTUK GURU-GURU PENDIDIKAN MORAL DI NEGERI MELAKA DAPAT MENGETAHUI DAN MENGAPLIKASIKAN DALAM PROSES PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DENGAN BERKESAN MENGIKUT DASAR BPK.