Objektif Kursus :

Kursus ini dapat memberi pendedahan dan kefahaman kepada Guru Pendidikan Islam Negeri Melaka tentang bahan pengajaran dan pembelajaran.KSSR Semakan 2017.