Objektif :

1.0 Memahami dasar pertukaran guru yang dilaksanakan oleh KPM dan JPN Melaka

2.0 Mengetahui kewajaran prinsip pertukaran guru