OBJEKTIF:
Kursus ini bertujuan untuk membolehkan semua pihak pentadbir dan guru memahami, mengurus dan mengaplikasikan Transformasi Kurikulum di peringkat sekolah rendah.