OBJEKTIF:

Peserta dapat memahami, melaksanakan dan merekod Pentaksiran Sekolah dengan berkesan untuk mengukuhkan pembelajaran murid, meningkatkan keberkesanan pengajaran guru dan memberi maklumat tentang penguasaan murid.