KSSR Pendidikan Islam bertujuan membolehkan murid mencapai

objektif berikut:

1. Membaca surah terpilih daripada al-Quran dengan betul dan

bertajwid serta mengamalkan pembacaannya dalam

kehidupan harian.

2. Menghafaz surah terpilih daripada al-Quran dan

mengamalkan hafazannya dalam solat dan ibadat harian.

3. Memahami maksud surah terpilih daripada al-Quran dan

menghayati pengajarannya secara istiqamah.

4. Mengaplikasi hukum tajwid dengan betul secara berterusan.

5. Membaca dan memahami hadis terpilih dan mengamalkan

tuntutannya dalam kehidupan harian.

6. Meyakini dan merumuskan asas-asas akidah untuk

diamalkan sebagai pegangan dan benteng dalam kehidupan

harian serta asas dalam tindakan.

7. Mengamalkan konsep asas ibadah sebagai memenuhi

tuntutan fardu ain dan fardu kifayah untuk diamalkan secara

istiqamah dalam kehidupan harian.

8. Mengaplikasi iktibar daripada sirah Rasulullah SAW bagi

menanam rasa kecintaan kepada baginda dan

mengamalkan sunnahnya dalam kehidupan harian.

9. Menghayati dan mengamalkan konsep adab serta nilai-nilai

akhlak dalam kehidupan harian.

10. Membaca, membina dan menulis ayat serta teks dalam

tulisan jawi serta mencintainya sebagai warisan budaya

bangsa.

11. Menulis Khat Nasakh dan Ruqaah mengikut kaedah yang

betul.