OBJEKTIF:
Peserta dapat memahami dan mengurus panitia di peringkat sekolah dengan berkesan serta memberi pengetahuan dan kefahaman tentang Pemerkasaan Panitia Mata Pelajaran.