OBJEKTIF 

KSSR Matematik bertujuan membolehkan murid mencapai objektif berikut: 

1. Membentuk fikrah matematik. 

2. Membentuk pemahaman dan mengaplikasi konsep dan kemahiran matematik dalam pelbagai konteks. 

3. Memperluaskan penggunaan kemahiran operasi asas tambah, tolak, darab dan bahagi yang berkaitan dengan Nombor dan Operasi, Sukatan dan Geometri, Perkaitan dan Algebra serta statistik dan kebarangkalian.