OBJEKTIF:

1. Menguasai kemahiran untuk menangani cabaran abad ke-21/Profilmurid
2. Kemahiran berbahasa dan berkomunikasi
3. Berasaskan pengetahuan
4. Menyediakan murid kepada kehidupan harian
5. Mengambil kira kepelbagaian keupayaanminat dan kecenderungan murid 6. Memperoleh kompetensi global