OBJEKTIF:

Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran (DSKP) KSSM ASK bertujuan menjadi rujukan utama kepada guru untuk melaksanakan KSSM ASK di peringkat sekolah. Adalah diharapkan hasrat yang terkandung dalam KSSM ASK dapat difahami dan seterusnya dilaksanakan dengan baik oleh guru bagi menyediakan murid yang mempunyai kemahiran pemikiran komputasional yang dapat memberi sumbangan kepada negara pada masa hadapan.