OBJEKTIF:

Supaya semua pihak Pengetua, kaunselor, GKMP Sains & Matematik dan guru penyelaras Tingkatan 4 sekolah menengah dapat mengurus dan mematuhi Surat Siaran Kementerian Pendidikan Malaysia Bil. 2/2015 (Kriteria Kemasukan Murid Tingkatan 4 Aliran Sains Mulai Tahun 2015 Berasaskan Pentaksiran Berasaskan Sekolah Peringkat Menengah Rendah).