OBJEKTIF:

Membolehkan murid menyediakan satu set akaun mengikut kitaran perniagaan untuk perniagaan milikan tunggal;penyata kewangan untuk perniagaan perkongsin;kelab dan persatuan serta situasi rekod tak lengkap termasuk Belanjawan Tunai dan Penyata Penyesuaian Bank mengikut tatacara dan amalan perakaunan.