OBJEKTIF:

KSSM Perniagaan Tingkatan 4 dan 5 membolehkan murid mencapai pengetahuan, kefahaman dan minat dalam bidang perniagaan.