Objektif :


Memberi pendedahan kepada guru-guru ekonomi tentang matlamat Kurikulum Ekonomi dalam menyediakan murid dengan pengetahuan asas dan kemahiran asas ekonomi di samping memupuk nilai murni supaya dapat menyedari dan memahami masalah ekonomi dengan menghargai sumbangan daripada kegiatan ekonomi serta dapat menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dengan berkesan dan bertanggungjawab.