OBJEKTIF:

Sains Sukan adalah mata pelajaran elektif yang sesuai dipelajari oleh murid yang terlibat sebagai atlet di peringkat sekolah, kebangsaan dan antarabangsa.