OBJEKTIF:

Asas Sains Komputer Tingkatan 2 KSSM ini mengandungi bahan-bahan yang akan digunakan dalam proses Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) dan juga kelas abad ke 21.