OBJEKTIF:

Asas Kelestarian Tingkatan 4 dan 5 KSSM ini mengandungi bahan-bahan yang sesuai digunakan dalam proses Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) dan juga kelas abad ke 21 seiring dengan perkembangan teknologi dalam industri ke arah mencapai matlamat negara maju.