OBJEKTIF:

Grafik Komunikasi Teknikal Tingkatan 4 dan 5 (MPEI) KSSM ini mengandungi bahan-bahan rujukan yang akan digunakan dalam proses Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc) dan juga kelas abad ke 21.