OBJEKTIF:

Reka Cipta Tingkatan 4 dan Tingkatan 5 KSSM ini mengandungi maklumat-maklumat penting kurikulum Reka Cipta dan bahan-bahan pengajaran untuk guru-guru Reka Cipta yang sesuai digunakan dalam proses Pengajaran dan Pemudahcaraan (PdPc)