Objektif:
Kursus ini bertujuan untuk membolehkan semua pegawai ,pihak pentadbir sekolah terdiri dari Gurubesar, Guru-guru penolong kanan termasuk pendidikan khas serta guru memahami, mengurus dan mengaplikasikan Program j-QAF di peringkat sekolah rendah.