Dadu Magis merupakan  salah satu set permainan   kosa kata. Dadu yang digunakan dalam set permainan Jom Bijak Kosa  dibuat penambahbaikan dari segi konsep warna dan saiz . Penekanan unsur warna merah jambu, jingga dan ungu digarap dalam Dadu Magis bagi membiasakan murid menyebut dengan betul nama warna.