“Easy Route Calculations” membantu murid untuk mencari jawapan pada soalan tambah. Murid akan menganggap inovasi ini adalah permainann menarik minat untuk menggunakan bahan ini.. “Easy Route Calculations” ianya dapat membantu murid- murid yang lemah dan juga yang telah menguasai kerana  bertujuan untuk membantu murid dari yang lemah hingga pandai. Inovasi ini dapat digunakan dan ditukar tahap pengguasan dan boleh diguna pakai untuk setiap tahap murid.