Membantu murid-murid yang lemah dalam penguasaan Qauli dan Fi'li Solat dan juga membantu guru-guru dalam menilai Penilaian Amali Fardu Ain (PAFA) dengan cara "didik hibur".