Objektif inovasi : Memperkukuh pengetahuan, kefahaman dan menduga kemahiran bahasa khususnya aspek tatabahasa kata kerja daripada segi ejaan murid-murid melalui didik hibur.