OBJEKTIF : 
Kursus ini meliputi keperluan yang perlu difahami dan dikuasai oleh guru yang akan mengajar mata pelajaran Bahasa Cina Tingkatan 2 pada tahun 2018.