Objektif:
POS yang disediakan ini diharap dapat menjelaskan proses dan tindakan yang perlu dilakukan di peringkat sekolah, PPD, JPN dan KPM dalam pengoperasian SPS. Segala proses verifikasi dan penataran data dan maklumat rasmi perlu diberi perhatian yang serius oleh semua pihak yang terlibat secara langsung dalam pengoperasian SPS ini.